lapas baneris

Ilgtspējība

Ilgtspējība

Visas Colorcom ražotnes atrodas valsts līmeņa ķīmiskajā parkā, un visas mūsu rūpnīcas ir aprīkotas ar vismodernākajām iekārtām, kuras visas ir starptautiski sertificētas.Tas ļauj Colorcom nepārtraukti ražot produktus mūsu globālajiem klientiem.
Ķīmiskā rūpniecība ir ilgtspējīgas attīstības galvenā nozare.Kā inovāciju virzītājspēks uzņēmējdarbībā un sabiedrībā, mūsu nozare veic savu lomu, palīdzot pieaugošajam pasaules iedzīvotāju skaitam sasniegt labāku dzīves kvalitāti.
Colorcom Group ir pieņēmusi ilgtspējību, izprotot to kā pienākumu pret cilvēkiem un sabiedrību un kā stratēģiju, kurā ekonomiskie panākumi tiek apvienoti ar sociālo vienlīdzību un atbildību vides jomā.Šis “cilvēku, planētas un peļņas” līdzsvara princips ir mūsu ilgtspējības izpratnes pamatā.
Mūsu produkti veicina ilgtspējīgu nākotni gan tieši, gan kā mūsu klientu inovāciju pamats.Mūsu uzvedības pamatā ir cilvēku un vides aizsardzības pamatprincipi.Mēs cenšamies nodrošināt labus un godīgus darba apstākļus saviem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem mūsu vietnēs. Šo apņemšanos vēl vairāk apliecina mūsu līdzdalība uzņēmējdarbības un sociālās partnerības pasākumos.