lapas baneris

Eļļa, šķīdinātājs un monomērs

 • Tetrahidrofurāns |109-99-9

  Tetrahidrofurāns |109-99-9

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Tetrahidrofurāns Īpašības Bezkrāsains gaistošs šķidrums ar ēterim līdzīgu smaržu.Kušanas temperatūra (°C) -108,5 Vārīšanās temperatūra (°C) 66 Relatīvais blīvums (Ūdens = 1) 0,89 Relatīvais tvaika blīvums (gaiss = 1) 2,5 Piesātināta tvaika spiediens (kPa) 19,3 (20°C) Degšanas siltums (kJ/ mol) -2515,2 Kritiskā temperatūra (°C) 268 Kritiskais spiediens (MPa) 5,19 Oktanola/ūdens sadalījuma koeficients 0,46 Uzliesmošanas temperatūra (°C) -14 Aizdegšanās temp...
 • Izobutirilhlorīds |79-30-1

  Izobutirilhlorīds |79-30-1

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Izobutirilhlorīds Īpašības Bezkrāsains šķidrums Blīvums (g/cm3) 1,017 Kušanas temperatūra (°C) -90 Viršanas temperatūra (°C) 93 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 34 Tvaika spiediens (20°C) 0.07mmHg Šķīdība Sajaucas ar hloroformu, ledus etiķskābi, ēteri, toluolu, dihlormetānu un benzolu.Produkta pielietojums: 1. Izobutirilhlorīds ir svarīgs organiskās sintēzes starpprodukts, ko izmanto zāļu, pesticīdu, krāsvielu un citu...
 • Valerilhlorīds |638-29-9

  Valerilhlorīds |638-29-9

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Valerilhlorīds Īpašības Bezkrāsains šķidrums Blīvums (g/cm3) 1,016 Kušanas temperatūra (°C) -110 Viršanas temperatūra (°C) 125 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 91 Tvaika spiediens (25°C) 10.6mmHg Šķīdība Šķīst organiskos šķīdinātājos, piemēram, ēterī.Produkta pielietojums: 1. Valerilhlorīdu parasti izmanto organiskajā sintēzē acilēšanas reakcijās, lai ievadītu valerilgrupas citās molekulās, lai iegūtu acilētus produktus.2.Tas ir...
 • Butirilhlorīds |141-75-3

  Butirilhlorīds |141-75-3

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Butirilhlorīds Īpašības Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar kairinošu sālsskābes smaku Blīvums (g/cm3) 1,026 Kušanas temperatūra (°C) -89 Viršanas temperatūra (°C) 102 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 71 Tvaika spiediens (20°C) 39hPa Šķīdība Maisāms ar ēteri.Produkta pielietojums: 1. Ķīmiskās sintēzes starpprodukti: butirilhlorīdu var izmantot kā svarīgu izejvielu un reaģentu organiskajā sintēzē.2.Acilēšanas rea...
 • Propionilhlorīds |79-03-8

  Propionilhlorīds |79-03-8

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Propionilhlorīds Īpašības Bezkrāsains šķidrums ar kairinošu smaku Blīvums (g/cm3) 1,059 Kušanas temperatūra (°C) -94 Viršanas temperatūra (°C) 77 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 53 Tvaika spiediens (20°C) 106hPa Šķīdība Šķīst etanolā.Produkta pielietojums: 1.Propionilhlorīdu izmanto organiskajā sintēzē acilēšanas reakcijās, parasti propionilgrupu ievadīšanai.2. To izmanto arī tādu ķīmisku vielu pagatavošanā kā...
 • Izobutiraldehīds |78-84-2

  Izobutiraldehīds |78-84-2

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Butiraldehīds Īpašības Bezkrāsains šķidrums ar spēcīgu kairinošu smaku Blīvums (g/cm3) 0,79 Kušanas temperatūra (°C) -65 Viršanas temperatūra (°C) 63 Uzliesmošanas temperatūra (°C) -40 Šķīdība ūdenī (25°C) ) 75g/L Tvaika spiediens(4,4°C) 66mmHg Šķīdība Sajaucas ar etanolu, benzolu, oglekļa disulfīdu, acetonu, toluolu, hloroformu un ēteri, nedaudz šķīst ūdenī.Produkta pielietojums: 1. Rūpnieciskā izmantošana: Izobutiraldehīdu parasti izmanto ...
 • Butiraldehīds |123-72-8

  Butiraldehīds |123-72-8

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Butiraldehīds Īpašības Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar asfiksējošu aldehīdu smaržu Blīvums (g/cm3) 0,817 Kušanas temperatūra (°C) -96 Viršanas temperatūra (°C) 75 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 12 Šķīdība ūdenī (25°C) ) 7.1g/100mL Tvaika spiediens(20°C) 90mmHg Šķīdība Nedaudz šķīst ūdenī.Sajaucas ar etanolu, ēteri, etilacetātu, acetonu, toluolu, daudziem citiem organiskiem šķīdinātājiem un eļļām.Produkta pielietojums: 1.Butiraldehīds ir ...
 • Benzaldehīds |100-52-7

  Benzaldehīds |100-52-7

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Benzaldehīds Īpašības Gaiši dzeltens šķidrums ar aromātisku smaržu Blīvums (g/cm3) 1,044 Kušanas temperatūra (°C) -26 Viršanas temperatūra (°C) 178 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 145 Tvaika spiediens (45°C) ) 4mmHg Šķīdība Sajaucas ar etanolu, ēteri, gaistošām un negaistošām eļļām, nedaudz šķīst ūdenī.Produkta pielietojums: 1. Smaržu nozare: benzaldehīdu plaši izmanto kā garšu un smaržvielu sastāvdaļu, un tas ir izplatīts...
 • 2-etilheksanāls |123-05-7

  2-etilheksanāls |123-05-7

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums 2-etilheksanāls Īpašības Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums Blīvums (g/cm3) 0,809 Kušanas temperatūra (°C) -76 Viršanas temperatūra (°C) 163 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 42,2 Tvaika spiediens (25°C) 2,11 mmHg Šķīdība Nedaudz šķīst ūdenī.Produkta pielietojums: 1.2-Etilheksanālu plaši izmanto rūpniecībā, galvenokārt organiskās sintēzes reakcijās, piemēram, smaržvielu, krāsvielu un pesticīdu pagatavošanai.To izmanto arī kā izejvielu f...
 • Izosviestskābes anhidrīds |97-72-3

  Izosviestskābes anhidrīds |97-72-3

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Izosviestskābes anhidrīds Īpašības Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar kairinošu smaržu Blīvums (g/cm3) 0,954 Kušanas temperatūra (°C) -56 Viršanas temperatūra (°C) 182 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 152 Tvaika spiediens (67°) C) 10 mmHg Šķīdība Šķīst lielākajā daļā organisko šķīdinātāju, piemēram, spirtos, ēteros un esteros.Produkta pielietojums: 1. Izosviestskābes anhidrīdu var izmantot kā svarīgu reaģentu organiskajā sintēzē, ko parasti izmanto esterifikācijai, e...
 • Baldriāna anhidrīds |2082-59-9

  Baldriāna anhidrīds |2082-59-9

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums Baldriāna anhidrīds Īpašības Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar kairinošu smaku Blīvums (g/cm3) 0,944 Kušanas temperatūra (°C) -56 Viršanas temperatūra (°C) 228 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 214 Tvaika spiediens (25° C) 5Pa Šķīdība Nedaudz šķīst hloroformā un metanolā.Produkta pielietojums: 1. Valeric anhidrīdu galvenokārt izmanto kā reaģentu un starpproduktu organiskajā sintēzē.2. To var izmantot, lai sagatavotu savienojumus ar dažādām funkcijām...
 • n-sviestskābes anhidrīds |106-31-0

  n-sviestskābes anhidrīds |106-31-0

  Produkta fizikālie dati: Produkta nosaukums n-sviestskābes anhidrīds Īpašības Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar viegli smaržīgu smaržu Blīvums (g/cm3) 0,967 Kušanas temperatūra (°C) -75 Viršanas temperatūra (°C) 198 Uzliesmošanas temperatūra (°C) 190 Šķīdība ūdenī (20°C) Sadalās Tvaika spiediens(79.5°C) 10mmHg Šķīdība Šķīst spirtos, ēteros un dažos organiskos šķīdinātājos, šķīst ūdenī.Produkta pielietojums: n-sviestskābes anhidrīdu galvenokārt izmanto kā acilēšanas reaģentu organiskajos ...